NEWSLETTER SIMI ŘÍJEN 2023 Dobrý den, [https://crm.migrace.com/my/2970/7f418678dd97f568ed36d0ebdde9977e?emailid=30] v  našem nejnovějším newsletteru zkoumáme aktuální události v oblasti integrace cizinců v České republice. Sdílíme...

NEWSLETTER SIMI

ŘÍJEN 2023

 

Dobrý den, Upravit

v  našem nejnovějším newsletteru zkoumáme aktuální události v oblasti integrace cizinců v České republice. Sdílíme s vámi příběhy z komunitních akcí, které podporují migranty, a přiblížíme výsledky nedávného výzkumu ohledně zaměstnaneckých karet a další témata. 

Přejeme Vám příjemné čtení.

Novinky

SIMI se profesionalizuje!

Od loňského roku se náš tým z důvodu pomoci Ukrajině víc než zdvojnásobil, což vedlo k potřebě transformace vnitřních procesů naší organizace. Díky podpoře našich donorů - Nadační fond Abakus a grant Acitve Citizen Fund (Nadace OSF) - jsme mohli oslovit několik externích konzultantů, kteří nám pomáhají v různých oblastech.

V úterý 31.10. 2023 jsme si prošli strategickým plánováním s Evou Kavkovou k aktualizování naší vize, mise a stanovení priorit v našich programech. Brzy na něj navážeme s Tomášem Hrivnákem tvorbou nové komunikační strategie.

Od jara zavádíme s Terezou Halbrštátovou nový CRM systém - Péče o dárce, který nám slouží k efektivní správě všech kontaktů a hromadné komunikaci s nimi, včetně řízení fundraisingu. Dále jsme prošli digitálním auditem s Katkou Švidrnochovou a personálním auditem s Adamem Digrínem a jejich výsledky nyní převádíme do vnitřních procesů - ať už se jedná o pravidla interní komunikace, tvorbu intranetu k lepšímu sdílení informací o aktivitách napříč SIMI nebo efektivní práci s interními IT systémy (Google Workspace). Současně se zaměřujeme na potřeby našich pracovnic a pracovníků a zlepšujeme péči o ně.

Výzkum o zkušenosti migrantů se zaměstnaneckou kartou

SIMI se ve spolupráci s PICUM a Université Libre de Bruxelles zapojilo do výzkumu, jehož výsledky odhalují problémy, s nimiž se tito migranti setkávají, včetně diskriminace a vykořisťování na pracovním trhu. Více o výzkumu ZDE.

Projekt Erasmus +

Ženy v migraci

Uspořádali jsme další komunitní akce pro migrantky i seminář o náhradním mateřství pro členské organizace České ženské lobby. Na podzim také vyšel náš nový factsheet o reprodukčním zdraví migrantek a uprchlic v ČR. Více k tématům žen v migraci a otázkám rovnosti žen a mužů v souvislosti s migrací v našem Zpravodaji: Ženy v migraci říjen 2023.

Workshop Agora - Brusel 2023

Zprávy z Prahy 3: Integrace na místních školách 

Na začátku září jsme zaznamenali, že integrace nových studentů na Praze 3 je klíčovým tématem pro místní školy. Do lavic zasedají nejen uprchlíci z Ukrajiny, ale také děti z různých částí světa, často bez znalosti češtiny. Naše terénní šetření odhalila, že mnoho rodičů-migrantů má problémy s komunikací se školou a obavy, že svému dítěti nedokáží s učením nijak pomoct. Naše interkulturní pracovnice jsou proto k dispozici rodičům, školám i místním organizacím, které pomáhají se začleněním dětí s odlišným mateřským jazykem.

Byli jsme u toho

Kde nás můžete potkat

 Akce je určena především pro interkulturní pracovnice/-íky a další pomáhající profese pro osoby se zkušeností migrace. Po příspěvcích expertek z organizací ACORUS a AMIGA zahájíme společnou diskusi k tomu jak identifikovat a komunikovat s oběťmi domácího násilí, jak porozumět jejich chování obětí a zároveň zvládnout vlastní emoční stres a pečovat o svoje duševní zdraví. Pozvánku s programem naleznete zde, v případě zájmu o účast se registrujte přes formulář.

Jak se můžete zapojit

Link
CHCI SE ZAPOJIT
Link

Podpořte nás! 

Uprchlíci a migrantky/ti, kteří sem přišli hledat bezpečí před válkou či lepší podmínky pro život svých dětí, stále potřebují naši podporu při jejich začlenění do společnosti. Pokud vám dávají naše aktivity a služby smysl, podpořte nás!

Link
CHCI PŘISPĚT
Link

Vnímáme uprchlíky a migrantky/ty jako přínos pro naši společnost, ať už v oblasti ekonomické, tak socio-kulturní a věříme, že jednou mohou být oporou zase oni nám. Vaše prostředky přispějí k tomu, aby měli férové podmínky v legislativě a současně se měli na koho obrátit v jakékoliv tíživé situaci. Prostřednictvím našich osvětových a vzdělávacích aktivit se zasadíte o otevřenější a informovanější společnost v ČR. Přidejte se k nám!


Sledujte nás


  Facebook         Twitter         Web         YouTube         Instagram

Napište nám

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Havlíčkovo náměstí 2
130 00 Praha 3 – Žižkov
+420 224 224 379
poradna@migrace.com

Podpořte nás     Náš web     Kontakt

Přejete si ukončit odběr tohoto newsletteru?

Logo Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.